Kendall Place


  • Type Retail
  • Market Miami
  • Sq. Ft. 288,152
  • Address8811 Southwest 107th Avenue
   Miami, FL, USA