• Type Retail
  • Market Miami
  • Sq. Ft. 111,220
  • Address6875 Collins Avenue
    Miami Beach, FL, United States